Протођакон Златко Матић: Да истинујемо у љубави

Протођакон Златко Матић: Да истинујемо у љубави - Званични богословски дијалог Православне и Римске Католичке Цркве

Из Увода

Ова студија коју нудимо широком спектру читалаца и која је управо због тога писана једноставним и не претерано академским стилом, жели да попуни празнину „површног или фрагментарног познавања” тренутне ситуације у званичном дијалогу Православне и Римске Католичке Цркве. У њој је могуће наћи текстове свих до сада усвојених докумената дијалога православног Истока и римокатоличког Запада, делимично протумачене, употпуњене коментарима који би требало да укажу на неке од најважнијих тачака конкретних екуменских достигнућа. За више од три деценије рада Мешовита међународна комисија за богословски дијалог Православне и Католичке Цркве донела је и објавила пет темељних докумената.

Садржај

 • I Уводна разматрања
  • Увод
  • Дијалог (у) љубави
  • Богословски дијалог – дијалог у истини
 • II Личности и догађаји
  • Хронологија пленарних и других заседања са пописом усвојених докумената
  • Учесници дијалога, чланови Мешовите комисије (списак)
 • III Усвојени документи
  • Минхенски документ
  • Документ из Барија
  • Валамски документ
  • Баламански документ
  • Равенски документ
 • IV Закључак
 • Литература

Извор: Епархија браничевска