Први пут Вулгата преведена на немачки

Први пут је комплетна латинска Библија блаженог Јеронима (1347-око 1420.г.), тзв. „Вулгата“, преведена на немачки.  Биће објављена на 5.000 штампаних страница двојезично и представљена на Теолошкој високој школи у Куру, у Швајцарској, 23. октобра у 5 томова. На њеном преводу је седам година радило 40 преводилаца.

Јеронимов превод Библије на латински, Вулгата, јесте најраспорстрањенији превод Светога Писма на латинском. У међувремену је овај превод више пута исправљан. Са новим преводом испуниће се празнина у истраживању и егзегези и олакшати приступ Јеронимовим античким текстовима. На овај начин се жели да ово историјско дело буде приближено широј публици. Преводом латинске Вулгате омогућиће се приступ проучавању библијских текстова на трима древним језицима – латинском, старогрчком и старојеврејском, и притом стећи увид у начин Јеронимовог превођења.

Извор: Катпрес (с немачког Инфо служба СПЦ)