Рачуни за уплату средстава за Фонд за Косово и Метохију

Косово и Метохија Министарство финансија саопштило је да је код Народне банке Србије отворило наменске девизне рачуне у циљу прикупљања средстава из дијаспоре за помоћ Косову и Метохији, и то:

- за уплате у EUR, рачун број 54119-978-706, вршити преко кореспондентске банке НБС у иностранству DEUTSCHE BANK AG F/M.

- за уплате у USD, рачун број 54119-840-706, вршити преко кореспондентске банке НБС у иностранству DEUTSCHE BANK TRUST CO. AMERICAS, NEW YORK.

- за уплате у CAD, рачун број 54119-124-706, вршити преко кореспондентске банке НБС у иностранству BANK OF MONTREAL, TORONTO.

- за уплате у AUD, рачун број 54119-036-706, вршити преко кореспондентске банке НБС у иностранству NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITTED, MELBOURNE.

Министарство подсећа на то да је код Управе за јавна плаћања отворен и динарски рачун број 840-1267721-44 за помоћ Косову и Метохији.

Извор: www.srbija.sr.gov.yu