Ребека Мекдоналд - најуспешнија Српкиња новијег доба и велики добротвор