Реформа за поништење брака је плод Синода

Поједностављење процеса за поништење брака од стране папе Фрање је ”плод синодалног пута и искрени израз бискупске колегијалности”. То је саопштио декан ”Римске Роте” (лат. Tribunal Rotae Romanae) Пио Вито Пинто у разговору са ватиканским дневним листом Osservatore Romano. ”Пре двају Синода је било широких консулатација”, вели декан у издању од четвртка овога листа.

Одлуке Папе се ослањају на упитнике бискупских конференција о браку и породици, који су били упућени читавом свету.

У одговорима на тај упитник показало се”да велика већина усаглашено жели да се расправе и процеси у вези са браком убрзају и поједноставе”, вели декан Пио Вито Пинто.

Верници који желе поништење брака, имају да се обрате својој бискупији; она одлучује о томе да ли је случај довољно јасан и убрзава поступак под личним надгледавањем бискупа. ”Ако, пак, докази не омогућују непосредан увид у спор, онда ће се о предмету донети одлука у регуларном поступку.”

Другачије него код регуларних процеса, сходно мишљењу декана, ”Римска Рота” условљава ”присуство обаје партнера” и предвиђа да би се овакви процеси могли у року од две недеље до једног месеца завршавати.

”Римска Рота” је трибунал Свете столице основан у 14. веку. ”Овај суд, који је вид више канонске инстанце и који делује при ревизијама при Апостолској столици да би штитио право Цркве, стара се о јединству правосуђа и помаже својим пресудама другим подређеним судовима”, вели се у Апостолској конституцији „Pastor Bonus“ из 1988.г., који је нека врста ”Устава” Ватикана.

протођакон Зоран Андрић, Минхен/Рим