Регистровање старе и ретке грађе

Регистровање старе и ретке грађе
Регистровање старе и ретке грађе
Регистровање старе и ретке грађе
Регистровање старе и ретке грађе

Започело пописивање и снимање старе и ретке грађе похрањене у библиотеци Епархије шабачке

Национални програм регистровања старе и ретке грађе пројекат је од изузетног значаја за очување нашег културног наслеђа. Стару и ретку грађу чине рукописи, рукописне и штампане књиге, периодика и друга библиотечка грађа настала до краjа 1867. године, ретке књиге, као и грађа специфична по основу различитих параметара прописаних „Законом о старој и реткој библиотечкој грађи“.

Активности везане за дати пројекат подразумевају проналажење, евидентирање (унос у базу локалне библиотеке, а потом и у централни регистар), чување и заштиту драгоценог материјала.

Библиотека шабачка, матична библиотека Мачванског округа, једна је од библиотека којој су поверени послови од општег интереса у заштити старе и ретке грађе.

На позив Епископа шабачког г. Лаврентија, представници Библиотеке шабачке посетили су Епархију. Директорка Соња Бокун Ђинић и библиотекар Небојша Цвејић, координатор пројекта за Мачвански округ, говорили су о значају и динамици пројектних активности. Пописивањем и снимањем старе и ретке грађе похрањене у епархијској библиотеци, званично је започета акција регистровања овог културног добра.

Обилазак манастира и цркава на територији града Шапца и евиденција материјала који се у њима чува, наредни је корак у остваривању програма регистрације грађе.

Овом активношћу Библиотека шабачка међу првима креће у реализацију значајног националног и културног пројекта.

Извор: bibliotekasabac.org.rs