Решити проблем дискриминисања хришћана у свету

Професор Московске духовне академије Јури Максимов истиче да је неопходно да у међуверском дијалогу посебно место заузме проблем дискриминисања хришћана у многим државама у свету.

"Нема искреног решења болног питања места хришћана у земљама које нису традиционално хришћанске, где су они у незавидном положају,".

Истакнуто је да је Свето Писмо забрањена књига у неким муслиманским државама"негде de facto а негде чак и de jure."

"Мирна исповедања хришћанске вере су забрањена у већини муслиманских држава, али и у Израелу и Бутану који је доминантно будистичка држава. Систематска пресија на хришћане влада у већини земаља које нису традиционално хришћанске, посебно у Индији," каже Максимов.

На крају, он је истакао да муслимани, јевреји и будисти у хришћанским земљама имају "слободу и вероисповедања и богослужења."

"Овај проблем дискриминације хришћана би тревбало бити решен".

Извор: Interfax religion