Саборност — научни часопис: М53

Са задовољством обавештавамо сараднике и читаоце да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије усвојило коначну Листу категоризованих научних часописа за 2013. годину, на којој се налази и наш часопис у групи друштвено-хуманистичких наука у категорији М53 (научни часопис). При сачињавању листе Министарство узима у обзир резултате анализе Центра за евалуацију у образовању и науци, који је на основу Библиометријског извештаја о часописима уврстио часопис Саборност - еолошки годишњак у категорију PK53 (научни часопис).

На основу поменутих анализа, часопис Саборност - Теолошки годишњак:

Узимајући у обзир да се, на основу одлуке о врстама и квантификацији индивидуалних научно-истраживачких резултата, свака објављена студија адекватно бодује, слободни смо понудити Вам наставак сарадње за наредне бројеве.

Срдачно Вас поздрављамо,

Чланови уредништва

Извор: sabornost.org