САНУ: Циклус предавања о Миланском едикту

Српска академија наука и уметности (САНУ) у периоду од 16. септембра до 28. октобра организује циклус предавања инспирисаних Миланским едиктом.

Предавања ће, почевши од 16. септембра, бити одржавана сваког понедељка у 12 часова у свечаној сали Српске академије наука и уметности.

16. септембар 2013.- академик Љубомир Максимовић, Уводна разматрања, др Бојана Крсмановић (Византолошки институт САНУ), Константин Велики у византијској традицији

23. септембар 2013. - проф. др Радомир Поповић (Богословски факултет Универзитета у Београду), Васељенски сабори у контексту константиновског наслеђа

30. септембар 2013. - др Вујадин Иванишевић (Археолошки институт), Касноантички град у Илирику и његова трансформација

7. октобар 2013. - проф. др Слободан Ћурчић (члан САНУ ван радног састава), Константин Велики на раскрсници путева римске архитектуре

14. октобар 2013. - проф. др Смиља Марјановић-Душанић (Филозофски факултет Универзитета у Београду), Нови Константин у српској писаној традицији средњег века

21. октобар 2013. - др Даница Поповић (Балканолошки институт САНУ), Реликвије часног крста у средњовековној Србији

28. октобар 2013. - академик Гојко Суботић, Свети Константин и Јелена у нашој старој уметности, академик Љубомир Максимовић, Закључна разматрања