Састанак радне групе манастира Острога за праћење израде Дуп-а „Острог-Глава Зете“

Дана 18.јуна 2015. године у Подгорици у канцеларијама Саборног Храма Христовог Васкрсења , оджан је састанак радне групе коју је формирала Управа Манастира Острог са циљем да са стране Манастира учествује у праћењу доношења ДУП-а „Острог-Глава Зете“ пред Секретаријатом за урбанизам Општине Даниловград.

На састанку је констатовано да надлежни државни органи нису одговорили на примједбе Манастира бр. 610 од 07.05. 2015. Године којима је на разложан и јасан начин указано на незаконитости у досадашњем поступку доношења ДУПА „Острог-Глава Зете“ и предложене мјере за уклањање наведених недостатака и незаконитости, како цио поступак доношења плана не би непотребно добио судски епилог кроз отварање разних поступака за преиститивање одлука и радњи Савјета за планирање и других учесника у наведеном поступку.

Предметном приликом је поновљено и потврђено настојање управе Манастира Острога да се у складу са законским прописима, правилима и највишим стандардима урбанистичке и других струка које су неизоставне у поступку доношења оваквих докумената, оствари дугорочни и развојни потенцијал Манастира, кроз пројектовање у будућем документу строго духовних објеката какав је Саборни Храм Светог Василија Острошког између Горњег и Доњег манастира, али и пратећих манастирских јединица попут гостопримнице и конака за смјештај Монаха и гостију, на Манастирском земљишту и уз строго поштовање амбијенталне цјелине, препознатљивости али и јединствености Манастира Острога као Духовног, историјског и културног језгра Црне Горе.

Закључак са састанка је да делагација коју ће чинити чланови групе-специјалисти одређених области, затражи непосредне састанке са одговорним лицима надлежних државних органа задуженим за доношење, давање сагласности или потврђивање наведеног планског документа у којим ће контактима на отворен и аргументован начин саопштити своје ставове и стручну утемељеност захтјева Манастира за предвиђањем поменутих црквених јединица у будућем ДУП-у „Острог-Глава Зете“ уз отвореност да од друге стране чује  аргументе у прилог или против таквог става Управе Манастира, и са крајњим циљем да се у прије свега стручној и добронамјерној размјени аргумената дође до крајњег и вјерујемо, заједничког циља, а то је очување и унапређење овог непроцјенљивог Духовног и националног добра.

 

У Подгорици,                                                  Радна група за праћење израде

Извор: Светигорапрес