Семинари за вероучитеље Епархије браничевске

Семинари за вероучитеље Епархије браничевске
Семинари за вероучитеље Епархије браничевске
Семинари за вероучитеље Епархије браничевске
Семинари за вероучитеље Епархије браничевске

Календарска година је у Епархији браничевској завршена је изузетно радосним сусретима - семинарима за вероучитеље, на којима је, у четири групе збирно, било 120 учесника.

У два дана (24. и 25. децембар 2011. ), у Центру за стручно усавршавање запослених Смедерево одржана су три семинара за вероучитеље: "Подршка развоју предмета верска настава", ауторке Снежане Павловић и "Позитиван допринос Цркве образовању и васпитању у прошлости, садашњости и будућности", аутора Владана Костадиновића, Зорана Крстића, Златка Матића и Антониа Араса. Другог дана, настављен је семинар "Подршка развоју предмета верска настава" и одржан једнодневни семинар под бројем 541 у Каталогу акредитованих програма "Креативне наставне методе у реализацији верске наставе", аутора Антониа Араса.

На уводу дводневних предавања, све четири групе су заједно учествовале у дискусији на тему о позитивним утицајима Цркве на образовање и васпитање, да би се касније поделили у радне групе које су разматрале две кључне теме семинара: питања креативног приступа у реализацији наставног плана и програма и извођење верке наставе у духу аутентичног учења Цркве.
Према обрађеним евалуционим листама семинар је задовољио професионалне потребе вероучитеља у основној и средњој школи. Готово сви учесници истакли су да је такав вид семинара истовремено реална потреба јер су у току рада непрестано били концентрисани на задатке чија је суштина била да се на примерима јеванђељских прича пронађу ситуације које су у живој вези са свакодневним животом младих генерација. Начин рада у ком вероучитељи имају активну а не пасивну улогу је новина која прија и мотивише наставнике да се заинтересују за рад и учествовање.

Тежиште лежи на конкретном раду на наставном плану и програму, затим на анализи инспиративних образовних филмова, из којих учимо низ поступака које врхунски методичари користе у свом раду.

Идеја семинара је потекла од филма «Вероучитељ као диригент оркестра», где је направљено поређење између оркестра и одељења у школи где откривамо све тајне и механизме рада и живота у групи која нешто ствара или учи.

Вероучитељи су потврдили да је одабир тема задовољавајући јер су у сагласју са њиховим интересовања и омогућују да се пронађу решења за многе проблеме са којима се сусрећу у раду у школи.

Водитеље семинара обрадовала је оцена вероучитеља да знања и вештине стечене на семинару могу да примене у раду са ученицима у школи. Водитељи семинара добили су високу оцену и похваљен је приступ који су имали према учесницима током рада,  више као сарадници који помажу него као предавачи који нуде готова знања.

Доставља: ђакон Борислав Петрић, референт за црквену просвету Светог Архијерејског Синода СПЦ