Швајцарска бискупска конференција: организована смрт је неприхватљива

Одстрањење наводно оптерећеног живота кроз PID (преимплантативну дијагностику) и самобиство старих, вели бискуп за социјално-етичка питања, јесте свођење живота на економску корист. Социјално-етичка комисија Швајцарске бискупске конференције Justitia et Pax обратила се јасном поруком против ”нормирања суицида (самоубиства)”.

Друштво тежи да живот сведе на привредну корист и да елиминише наводно оптерећујући живот. То се исто дешава у оквиру преимплантативне дијагностике (PID), као и у старости код тешких болести кроз суицид, каже бискуп Феликс Гмир у петак у Берну при предстваљњу нове студије о самоубиству у старости. Овим Католичка црква жели да прошири јавни дискурс о аутономности, крхкости, умирању и помоћи при самоубиству.

У Швајцарској су у међувремену више од 100.000 људи чланови асоцијација за ”организовану смрт” (Sterbeorganisation).

Не сме ни по коју цену да самоубиство постане израз социјалне одговорности, вели бискуп из Базела.

Људи који нису при снази, не смеју да изгубе своје достојантство. Живот је дар и драгоцен до краја, али је друштвеним нормирањем самоубиства ”банализован”. ”Лепа смрт се не може наћи у суициду”, наглашава бискуп Гмир. Уместо тога је неопходна боља палијативна нега.

Извор: (KAP/KNA) – припремио протођакон ЗА