Синода: Црква треба да помогне младима да остваре снове

Колико је Црква спремна да допусти да буде „узнемиравана“ сновима младих људи и покуша да их схвати, у новини и лепоти? То је питање је о којем се расправљало на Бискупској синоди о младима у Ватикану на тему „Млади, вера и разлучивање звања“, на завршетку размишљања о трећем делу документа Инструментум лаборис.

Цркви је потребно пастирско и мисионарско обраћење које неће бити једноставно техничка вежба, него потреба за следовањем Христу, обраћење усмерено на обнову саме Цркве како би се тежило вишему, како би се више служило - истакнуто је у неким извештајима с радова у мањим радним језичким групама (circoli minori).

Важан допринос овој трансформацији долази од младих људи. Они не смеју бити само главни 'примаоци' пастирскога деловања, него и субјекти протагонисти и активни учесници у поступцима одлучивања, у смислу саодговорности и колегијалности, јер могу понудити нешто драгоцено чиме Господ може чинити чуда - истакли су синодски оци.

Изазови данашње младости

Међутим, постоје многобројни изазови са којима се данас сусрећу млади: маргинализација, већина жена које су жртве мачизма и неравноправности; онда зависности; питање хомосексуалних лица која ваља пастирски попратити како би расла у вери и како не би била дискриминисана, јер Црква се противи свакој дискриминацији која је против било које личности или групе. Млади људи данас морају да се суоче с незапосленошћу; са етичким питањима сексуалности и абортуса; са утицајем окултизма; драмом злостављања, у вези са којом Црква може и треба да буде сигурно и поуздано окружење.

У односу на све то главни је задатак Цркве да преноси дар вере – наглашено је на Синоди - и то уз праћење, разлучивање и интеграцију, ослањајући се на слушање Јеванђеља и заузимајући се око најделотворнијих облика за разговор са младима, као што су музика и спорт. Црква треба да буде она који излази, а хитна је потреба за новом мисионарском духовношћу, речено је на скупу.

Пастирско старање о омладини не би требало да буде одвојено од породичног пастирског нрада

Такође је било важно размишљати о породици, „малој цркви“, школи љубави и човечности, полазној тачки на путу ка Христу. Из тог разлога примећују оци Синода, није могуће размишљати о пастирском раду с младим одвојено од пастирског рада с породицама. Са породицом, такође је неопходно обновити парохију као место слушања, заједништва и мисије.

Заузимање за социјалну праведност

У излагањима мањих радних група наглашено је, имеђу осталог, хитно потребно веће заузимање у сврху друштвене праведности, посебно у односу на сиромашне. Васпитање младих за социјало учење Цркве, штавише - како су истакли синодски оци - за њихову инкултурацију, битно је како би се супротстављали корупцији и изграђивали мир и радили на очувању свега створеног. Млади, наиме, могу бити градитељи цивилизације љубави, заштитници нашег заједничког дома, мењајући изнутра, јеванђељским вредностима и Божјим милосрђем свет политике, привреде, здравства и масовних медија.

Позив на светост

Синод је такође говорио о позиву на светост. Млади чезну за светошћу и желе да добију практичне савете који ће им помоћи на том путу. Стога је важно не занемаривати духовну димензију, јер она омогућава младим људима да разазнају пут којим их Бог отвара. Због тога су потребни способни пратиоци за подршку младим људима у правим одлукама и, с друге стране, ваља размотрити одговарајући хришћански начин живота за младе; на пример, одређени стил молитве, разматрање Библије или специјална евхаристијска славља. Неопходно је научити младе да је миса састанак са Богом, тренутак контакта са Христом.

Извор: Vatican News Bulletin (са енглеског Инфо служба СПЦ)