Слободан Продић: Ви сте светлост свету...

Многонапаћена Епархија далматинска поново је смогла снаге да светлост дана угледа још једна изузетно занимљива књига. Овај пут реч је о књизи која се тематски бави историјом монаштва, пружајући данашњем читаоцу многобројне корисне податке о једном од свакако најинтересантнијих начина живота унутар Цркве.

Многобројним делима посведочени трудољубац и познавалац историје хришћанске Цркве г. Слободан Продић начинио је, у пет прилога, пресек излагања неких од важнијих догађаја, личности и места о којима се данас, на жалост, мало зна. Заиста постоји потреба да се подробније упознамо не само са историјом монаштва, него и са другим елементима наше хришћанске вере. Потпуно свестан ове чињенице, Продић је једноставним и разумљивим језиком пружио читаоцу информације које му могу бити од користи, а, с друге стране, то је учинио кроз књигу која је и по цени доступна свакоме ко жели да се упозна са њеном садржином.