Социлогија религије и културе Рома

Социлогија религије и културе Рома
Социлогија религије и културе Рома
Социлогија религије и културе Рома
Социлогија религије и културе Рома

О општем теоријском, методолошком и философском питању, морало би се расправити пре свих питања, саопштава нам културолог Златомир Јовановић, преводилац Дечјег Јеванђеља на ромски језик. Откриће посебних култура јесте заслуга културне антропологије; општи појам културе је дело философске антрополгоије. Али, не постоје две идентичне културе и не постоје ни две посве различите културе.

„Културе су једно у својој основи и мноштво у испољавањима. Спољашња обележја су различита, унутрашњи дух сваке културе је исти. У темељу сваке културе је религија,“ говорио је јуче на Божићно-богојављенским сретањима  Златомир Јовановић.

Код Рома реч култура потиче од речи „рроманипен“,  што подразумева јединство свих материјалних и духовних вредности које су Роми створили током историје, духовне вредности које генерације наслеђују усменим предањима, обрасце деловања и понашања, вредности и норме, уверења и убеђења и начине мишљења и живота.

О духовном утемељењу и религији у Рома сазнало се током овог изузетног социолошког предавања, како је истакао протођакон Радомир Ракић,.

Ромска заједница и њен културни систем нису развили посебно подједнако све елементе који чине ромску културу, и код Рома је увек један елемент посебно наглашен: религија. У њихје религија вера у апсолутну мистичку моћ.

У свом веровању припадници ромске заједнице стоје у непосредном односу и непосредно се обраћају Богу, разговарају са Њим верујући да је увек и у сваком часу са њима.

Многобројне појмове, речи, ромске пословице, изразе, објаснио је ромски културолог Златомир Јовановић, притом истакавши да се темом социологије религије и културе Рома у нас ретко ко бави.

Трагајући за сопственим изразом, ромска заједница има потребу да стане под једно сигурно окриље какво је православље, на чему своје полазиште и исходиште заснива сам кутуролог и предавач Златомир Јовановић. 

Једино у православном окриљу ромска заједница, у заједници са Богом и другима, може наћи мир, срећу, љубав. 

Поред Јовановића, на тему културе и социологије религије у Рома говорили су гђа Татјана Јанковић, уредник ромских издања, и протођакон Радомир Ракић.

Зорица Зец