Споменик природе „Дворска башта“ у С. Карловцима

Споменик природе „Дворска башта“ у С. Карловцима
Споменик природе „Дворска башта“ у С. Карловцима
Споменик природе „Дворска башта“ у С. Карловцима
Споменик природе „Дворска башта“ у С. Карловцима

У сарадњи са Покретом горана Војводине, Удружењем грађана Eco-Flame из Сремских Карловаца и Друштвом за очување традиција Сремских Карловаца, 3. марта 2018. године у просторијама Еколошког центра Радуловачки одржана је прва радионица у склопу израде Плана управљања Спомеником природе „Дворска башта“ у Сремским Карловцима.

Власник изузетног арборетума природе „Дворска башта“ је Патријаршија Српске Православне Цркве, која по закону обавља и функцију управљача. У току радионице представљена је „Дворска башта“ кроз историјски аспект, Студија заштите, коју је израдио Покрајински завод за заштиту природе и Пројекат ревитализације комплекса „Дворска башта“ кроз уређење Ешиковачког потока и хортикултурно уређење „Дворска башта“.

После уводног дела, након кратког упознавања са појмом Плана управљања, присутни су подељени у две групе са задатком да ураде анализу постојећих снага, слабости, прилика и претњи (engl. SWOT) по темама хортикултурног уређења, науке, културе и образовања и  туризма, спорта, рекреације и економске одрживости. Радионица је завршена кратким представљањем добијених резултата рада у групама који ће послужити даљој разради кроз дефинисање визије и циљева управљања СП „Дворска башта“.

Предавачи на радионици су били: мр Игор Ђорђевић и дипл. инж. Јасна Маширевић (историја), проф. др Љиљана Вујковић и мр Милутин Стефановић (хортикултурно уређење и пројекат уређења Ешиковачког потока), док је Студију заштите и појам Плана управљања представио дипл. инж. Горан Матић.

Испред Патријаршије српске скупу су присуствовали: Милан Андрић, начелник Одељења општих и правних послова Патријаршијске управне канцеларије, и мр Лазар Маринковић, управник Патријаршијског подрума.