Српска Православна Црква помаже пострадали народ

Фонд "Патријарх Павле" отворио је посебан рачун за санирање последица од елементарних непогода

Назив клијента банке: Српска Православна Црква - Патријаршија српска - Фонд "Патријарх Павле" - за санирање последица од елементарних непогода

Комерцијална банка, рачун број: 205-480-06

На овај рачун можете  уплатити хуманитарну помоћ. Фонд унапред захваљује свим дародавцима. Инструкције за уплате помоћи у иностранству, у одговарајућим валутама и банкама:

  • Инструкције за плаћање у британским фунтама (GBP): види
  • Инструкције за плаћање у америчким доларима (USD): види
  • Инструкције за плаћање у еврима (EUR): види
  • Инструкције за плаћање у швајцарским францима (CHF): види
  • Инструкције за плаћање у канадским доларима (CAD)види
  • Инструкције за плаћање у аустралијским доларима (AUD): види