Култура

Сабрана дела Матије Бећковића у САНУ

Сабрана дела Матије Бећковића у САНУ
Сабрана дела Матије Бећковића у САНУ
Сабрана дела Матије Бећковића у САНУ
Сабрана дела Матије Бећковића у САНУ

У препуној Свечаној сали Српске академије наука и уметности одржана је прва трибина Библиотеке САНУ у другом полугођу, посвећена представљању Сабраних дела (12 књига) академика Матије Бећковића.

Почеле „Молитве на језеру 2014.“

Почеле „Молитве на језеру 2014.“
Почеле „Молитве на језеру 2014.“
Почеле „Молитве на језеру 2014.“
Почеле „Молитве на језеру 2014.“

У Легату Милића од Мачве отварањем изложбе 44 дела насталих на претходним ликовним насеобинама, почела је шеста међународна ликовна насеобина „Молитве на језеру 2014.“ коју ће посетиоци моћи да погледају наредних седам дана.

Сабор песништва у Милешеви

-У предходних седам дана Милешева је била престоница поезије - овим је  речима песник Љубивоје Ршумовић, у име присутних песника и књижевника, започео своје захвално слово пред њихов полазак из манастира Милешеве.

Наиме, идући у сретање значајном јубилеју, 800 година постојања манастира Милешеве, Епархија милешевска је од 31. августа до 7. септембра у древној Милешеви организовала књижевно саборовање, на којем се сабрало преко 50 песника, књижевника и новинара који су писали у част ове светиње и њеног осмовековног постојања.

Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу

Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу
Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу
Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу
Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу

На празник Успенија Пресвете Богородице, у четвртак 28.августа 2014.године, у Црквено-народном дому Светог Василија Острошког у Никшићу одржано је пјесничко вече под називом „Вунена времена“ књижевника Гојка Ђога.

Рускиње осликавају храм на Волујици

Цр­ква Све­тог Или­је на Во­лу­ји­ци јед­на је од нај­ста­ри­јих у оп­шти­ни Бар. Осве­шта­на је у но­вем­бру 1932. го­ди­не, а по­след­њих мје­се­ци ра­ди се на ње­ном об­на­вља­њу. Цр­ква је де­це­ни­ја­ма би­ла пре­пу­ште­на зу­бу вре­ме­на, и при­је­ти­ло јој је пот­пу­но уру­ша­ва­ње кро­ва и зи­до­ва, али су је љу­ди добре во­ље, пред­во­ђе­ни Пе­шом Пе­тра­но­ви­ћем и Ми­лом Дра­го­ви­ћем, као и њиховим ко­ле­га­ма из Лу­ке Бар свих вје­ра, отр­гли од уни­ште­ња, и цр­ква се при­во­ди на­мје­ни, а циљ је да се слу­жба у њој вр­ши ма­кар јед­ном мје­сеч­но.