Култура

Бадњи дан

На­ве­че Бад­њег да­на, на Бад­ње ве­че, ло­жи се бад­њак. Ово мла­до др­во, обич­но хра­сто­во, сим­во­ли­ше Хри­ста и ње­гов ула­зак у свет. Ло­же­ње бад­ња­ка пред­ста­вља то­пли­ну Хри­сто­ве љу­ба­ви. За­тим, бад­њак је под­се­ћа­ње на др­во ко­је су па­стири до­не­ли у пе­ћи­ну и ко­је је пра­вед­ни Јо­сиф за­ло­жио ка­ко би се тек ро­ђе­ни Бо­го­мла­де­нац за­гре­јао у хлад­ној пе­ћи­ни. Има још јед­но ту­ма­че­ње: бад­њак је на­го­ве­штај Хри­сто­вог стра­да­ња и Ње­го­вог Кр­ста. Сла­ма ко­ја се уно­си у ку­ћу под­се­ћа­ње је на ону сла­му из ја­са­ла на ко­ју је Пре­све­та Бо­го­ро­ди­ца по­ло­жи­ла тек ро­ђе­ног Го­спо­да. Та­мјан ко­јим се ка­ди ку­ћа, као и да­ро­ви ко­ји се ста­вља­ју у сла­му, под­се­ћа­ње су на да­ро­ве ко­је су до­не­ли му­дра­ци са Ис­то­ка и њи­ма да­ро­ва­ли Но­во­ро­ђе­ног Хри­ста.

Бадњи дан у Штављу

Освануо шести јануар, Бадњи дан за петнаестак села српске енклаве Штаваљ, на сјеничко-пештерској висоравни. Година далека, 1956.

Мајка ме већ други пут зове и каже: „Мораш у школу, Никола, закаснићеш”. Извлачим се из дрвеног кревета, са топле очеве постећије, на коју сам се у полусну преместио после његовог устајања у зору, испод тешког вуненог губера. Соба спаваћа хладна као лед. Узимам прње и брзо претрчавам у кухињу. А у њој топло. Мајка рано устала, наложила ватру и у шпорету пече две погаче од пшеничног брашна. Мању спрема оцу да понесе за ручак, када пође за бадњаке, а већу осталим чељадима у кући.

Матија Бећковић: Праху оца поезије

Матија Бећковић, „Праху оца поезије“, (поезија), Српска књижевна задруга Београд, 2016. године

Слово, Ријеч. Човјек.
Све има свог наследника.

Онога ко дође након нас, односно Њих.
И увијек је један Отац.
Отац који је Отац свих отаца.

Чини ми се да је то тако од тренутка када се онај што је проговорио представи да је човјек. Односно, онај који први пропјева каза да је пјесник. А онај који то записа, ето могло би се рећи да је први описмењени човјек-пјесник. Јер, они што смишљаху и пјеваху помињу се као усмени приповједачи. Усмени, а писмени. А Овај кога Бог рукоположи да буде Пјесник је од Оног и Оног. Од Оног који дарива Господа и од Оног – пјесника над свим пјесницима Петра Другог Петровића Његоша је Матија Вука Бећковића. Матија од Вука.

Cвети Сава у Боки

У част и славу великог српског светитеља и просветитеља, Светог Саве, Српско просвјетно и културно друштво «Просвјета» расписује литерарни конкурс за ученике основних школа, под називом: „Cвети Сава у Боки“. Позивамо ученике да пишу о свецу чудотворцу, чији култ је веома јак у Боки Которској и који је ту долазио пред свој пут у Свету Земљу. Очекујемо да ученици развију машту користећи топониме о шуми Савини, о Савиној води, црквама које носе име њему у част.

Жива свјетлост христосадна

На препуној трибини „Светосавници“ у Светосавском дому при цркви Светог Ђорђа и 42 момишићка мученика, окупили су се књижевници у сусрет Божићу, на духовној вечери под називом „Жива свјетлост христосладна“. На трибини су говорили књижевници Благота Копривица, Веселин Лазаревић, хаџи Љубисав Бјелић Морачки, мр Слободан М. Чуровић Апис и хаџи Радован Радовић, докје вече благословио свештеник Никола Пејовић.