Текст Старога Завета

Прерађени увод Ернста Виртвајна у Biblia Hebraica

Овај уџбеник је научни увод par excellence у историју текста Старога Завета и текстуалне критике. Већ више генерација библиста отпочиње своје студијске прилазе у Biblia Hebraica овим уводом који је објављен под насловом „Der Alte Testament“, чије је прво издање објављено 1952. г. у Штутгарту код Württembergische Bibelanstalt. Само пет година доцније, 1957.г., ово дело ће постати стандарни увод и на студијама богословских наука на Универзитету у Оксфорду у Енглеској. Оно је и до данас најпозванији интернационални увод у текст BH (Biblia Hebraica). Један рецензент са Универзитета у Кембриџу у Енглеској вели у еуфорији да ће ово дело, у св0јој техничкој перфекцији и поузданости чињеница, остати и убудуће незамњиви увод у текст Biblia Hebraica.

Виртвајнов „увод“ разматра јеврејски текст Библије, Масоретски текст, свитке из Кумрана, Самарјански Пентатеух и преводе LXX (Септуагинте), Оригенове Хексапле, Aнтиохијски текст, арамејске Tаргуме, сиријску Пешиту, Јеронимову Вулгату, старозаветне фрагменте познате као Vеtus Latina, као и друге мање познате преводе. Циљ, задатак и методе текстуалне критике опсежно су обрађени и објашњени. Књига садржи и 48 таблица са факисмилима кодекса (codices), које омогућују увид у рукописно предање, са једне, као и штамапане Библије, са друге стране. Не само опсежна међународна библиографија и индекси и листа скраћеница латинских и енглеских појмова, него и надасве корисни „глосар“ техничких темина из области текстуалне критике донети су овде.

Овај уџбеник је доиста незаменљиви приручник за студенте чији је предмет старозаветна егзегетика и изучавање Biblia Hebraica. Први пут је овај уџбеник објављен 2009.г. и представља актуелизовано издање које је још давне 1952.г. припремио Ернст Виртвајн. У интернационалним референцама на немачком и енглеском језику ово дело се појављује свакад на првом месту. Оно је више пута превођено и обајвљивано. Приређивач његовог новог немачког издања, Алаксандер Ахилес Фишер подсећа у предговору на проф. др Ернста Виртвајна, професора Старога Завета у Марбургу, о чијој је стогодишњици ово дело накнадно објављено и у коме је историја настанка текста Старога Завета и текстуална критика ефективније но у икојем другом уџбенику представљена са толико пропедевтичке мудрости и историјске ерудиције.

протођакон Зоран Андрић, Минхен