Teме хришћанске етике - издавачка кућа Каленић

Г. Мандзаридис, В. Јулцис, Ј.Петру, Н. Дзумакис -Teме хришћанске етике, Каленић, превод са грчког Јелена Касапис, стр.174

Издавачка кућа Каленић је обогатила нашу црквену јавност још једним уџбеником из области хришћанске етике. Реч је о приручнику за православни катихизис за завршни разред средњих школа, који су потписали еминентни грчки етичари. Дело обилује разноразним темама које су актуелне и које тангирају модерног човека а посебно младе.

Уџбеник је написан модерним језиком, са реализованим постављеним циљевима и смерницима које могу вешто да пренесу етичке ставове православне Цркве, као и да укажу у којој мери креативно одговара на модерне појаве и кретања у друштву. Аутори су се зналачки ухватили у коштац са друштвеним наукама које се изучавају у средњој школи (првенствено мислим на социологију и философију која се уобичајено обрађује у завршном разреду средњих школа) и покушали да преко одређених смерница које можемо наћи у уџбенику произведу живу и креативну расправу која би учинила веронауку занимљивијом, да би преко егзистенцијалних одговора указала на њену потребу постојања унутар школског система.

Овај уџбеник има четири поглавља. У уводном поглављу се излаже етика као наука (стр.9-25), потом у првом поглављу се говори о предусловима етичког живота (стр.25-47), у другом поглављу се обрађују основна полазишта циљеви и изрази етичког живота (стр.47-79), у трећем критичке егзистенцијалне ситуације (стр.79-99) у четвртом социјална питања етичког живота (стр.99-174).  Унутар поглавља ћемо наћи тематику која је више него актуелна: о мотиву у животу (стр. 32-39), о слободи (стр.39-47) смислу среће (стр. 47-54), о пуноћи живота (стр. 61-67), о самоћи (стр.79-87), стресу и агонији (стр. 93-99), поштовању живота (стр.118-125), људском телу (стр.125-131), држави (стр.149-156)... Аутори су се приликом излагања свих поменутих проблема  користили јасан језик и стил, давали су упоредо са православним, ставове секуларних наука или изводе из светске књижевности или философије, а при крају потпоглавља би изнели изводе из Библије или из дела св.отаца, али и одломке из дела светске књижевности или философије (углавном Достојевског или Берђајева) којим би указивали на православни став али и одељке која се противе хришћанству (извод из Воље за моћ - Ф. Ниче), чиме би ћитаоце подстакли на размишљање, а катихетама дали јасне смернице како да предавања учине занимљивијим. Питања која ћемо наћи на крају сваке лекције својом провокативношћу имају за циљ да подстакну не само давање одређених одговора, већ и преиспитивање самог понашања и поступака. Једина наша замерка је недовољно обрађена тематика полности, где се сексуалност ставља на неки начин искључиво у сврху продужетка врсте (стр.135). Сексуалност за циљ мора имати љубав, тада превазилази анимални порив и постаје хумана чиме упућује на релационост животних партнера.

Овај приручник засигурно може бити од помоћи вернику који живи у савременом друштву. Своју примену књига треба наћи у богословијама Српске Православне Цркве, а поред тога треба је користити у предавањима на Православном катихизису у 3. и 4. разреду средњих школа сагласно прописаном плану и програму. Сваки читалац ће наћи у овој књизи одговор за одређени модус понашања, али - са друге стране - може наћи и реакцију или одговор на неку појаву у друштву.

Славиша Костић