Теолошки погледи XLIX/3 (2016)

Крајем 2016. године из штампе су изашли нови Теолошки погледи (XLIX година излажења, трећа свеска за 2016. годину) - на укупно 320 страна.

Нови Теолошки погледи читаоцима најпре доносе превод патристичких текстова - превод списа ранохришћанског аутора Афраата, персијског мудраца, под насловом „Приказ 11: О обрезању“ (стр. 425-444) (овај текст са сиријског језика превео је ђакон др Н. Тумара), а затим спис Евагрија Понтијског под насловом „Делатељ“ (у литератури познат и као Практична поглавља - Практикос) (стр. 445-500) у преводу Лазара Нешића. За патристичким текстовима следе радови домаћих аутора и преводи - укупно 13 чланака, за којима следе кратки осврти и прикази нових издања. У новој свесци версконаучног часописа Теолошки погледи објављени су следећи научни радови:

 • Јелена Фемић Касапис, „О мистима. Уз песму и игру“ (стр. 501–514);
 • Ромило Кнежевић, „О монаштву стваралаца“ (стр. 515–528);
 • Епископ Јован Пурић, „Света Тајна Евхаристије и њена свештена символика“ (стр. 529–546);
 • Марина Табаковић, „Литургијска и доктринарна функција иконе и савремена црквена стварност“ (стр. 547–566);
 • Златко Вујановић, „Схватање историје у Старом Завету“ (стр. 567–578);
 • Срећко Петровић, „Библијски Бог Творац и стварање: кратки осврт на такозвани ‘библијски креационизам’“ (стр. 579–608);
 • Петар Рајчевић, „Веронаука у наставним плановима и програмима за основне школе у нововековној Србији“ (стр. 609–632);
 • Радомир Маринковић, „Верска настава у Србији између традиционализма и секуларизма“ (стр. 633–644);
 • Жарко Б. Вељковић, „Шта значи Оуреши на Милутиновој плаштаници?“ (стр. 645–652);
 • Јуриј Данилец, „Делатност епископа Серафима (Јовановића) и Јосифа (Цвијовића) у Подкарпатској Русији и у Прешовској области (према материјалима из часописа „Православна Карпатска Русија“ (1928–1931. г.))“ (чланак написан на руском језику) (стр. 653–674), и
 • Александар Раковић, „Индонежански глас против „Косова“ у Унеску“ (стр. 675–684).

За чланцима следе преводи:

 • Митрополит Јован Зизијулас, „Tројична слобода: да ли је Бог слободан у тројичном животу?“ (стр. 685–700), и
 • Жан-Лик Марион, „Мировање, Кретање, Љубав: приступ сопству према Св. Августину“ (стр. 701–722).

На преводе се настављаји прикази новијих издања (стр. 723-739), те исправка погрешно нумерисаних годишта Теолошких погледа (стр. 740-741) и кратко упутство ауторима (стр. 742).

Часопис Теолошки погледи може се купити у књижарама Православног богословског факултета БУ, а о начину претплате можете се информисати преко адресе pretplata@spc.rs или на телефон (+381) 11 3025 113.

Број 3 за 2016. годину, Београд 2016, 320 страна (стр. 423–742); 21 cm, ISSN 0497–2597

С. Петровић

Извор: Православље – новине Српске Патријаршијe