Трансдисциплинарни концепт библијске ерминевтике

«Лексикон библијске ерминевтике: појмови – методе – концепти” - Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe - Methoden - Theorien – Konzepte. De Gruyter Studium, Berlin

Лексикон библијске ерминевтике уводи у основне појмове, методе, као и специјалне појмове ове дисциплине, али и у историјске и актуелне концепције учења о разумевању Библије. Теолошки модели библијске ерминевтике налазе се у иновативном дијалогу са општим културно-начним моделима и генералном теоријом разумевања текста.

Сваки чланак у овом лексикону је обрађен из перспективе односног фаха: филолошког и теоријско-књижевног, философског и науке о религији (јудаистике и исламистике).

Тако је настала енциклопедијски структурисана текстуална ерминевтика Библије, односно оних њених делова који представљају канонски текстуални корпус, који је још у антици био подвргаван тумачењу иинтерпретацији.

Овај лексикон је корисна књига, јер садржи, по правилу, кратке, нормативне чланке са неопходним обавештењима о личностима, предметима, догађајима и структурама. У кругу од једанаесторо сарадника настали су прилози за овај лексикон, који је почев од 2005.г. у виду различитих симпосиона, конференција и семинара под руководством Оде Вишмајер, професорке Новога Завета на Евангелистичком факултету у Ерлангену, припремала и издала овај „Lexikon der Bibelhermeneutik“. Задати циљ је био, пре свега, да настане лексикон на основу „развоја, остварења и презентације једне на тексту засноване, трансдисциплинарне концепције библијске ерминевтике“ (стр. XV).

Позадина овог амбициозног пројекта је констатација да је библијска ерминевтика у последњих 200 година била специјални објект теологије исамо још периферно стајала у односу према другим дисциплинама које суједнако биле упућене на текстуалну структуру. Таква изолација ју јеоставила нетакнутом посебно за време „Linguistic Turn“, као и дебата о дискурзивно-теоријској интертекстуалности.

Библијска ерминевтика је традиционално држана за  philologia et hermeneutica sacra. Приређивач др Вишмајер мисли да таква ерминевтика не сме да остане ексклузивни посед Цркве. Отуда је она настојала са тимом специјалиста да заснује ”трансдисциплинарну библијску ерминевтику”.

На овм пројекту је радиотим од 311 реномираних сарадника и сарадница. Тако је сваки појам најпреобјашњен из перспективе једне науке или научне дисциплине: најпреопште објашњење појма, а онда следе новозаветни, старозаветни, црквено-историјски, систематско-теолошки, класично-филолошки, текстуално-лингвистички, теоријско-књижевни и најзад философски аспект дотичног појма. Овде је реч о значајним појмовима - да набројимо само неке од њих- као што су ”апокалипса”, ”вера”, ”парабола”, ”Нови Завет”, ”Стари Завет” ”историја чуда” или „Cultural Studies“, ”догађај”, ”објашњење”, ”разумевање”, ”фикција”, ”историја”, ”историзам”, „Iconic Turn”, ”постколонијализам” или ”време”. Посебну вредност овог лексикона чини његов компаратистички карактер који га чини надконфесионалним и тиме пријемчивим и широкој теолошкој и академској јавности.

Протопрезвитер Зоран Андрић, Минхен