Уређење имања манастира Светог Николе

 Уређење имања манастира Светог Николе
 Уређење имања манастира Светог Николе
 Уређење имања манастира Светог Николе
 Уређење имања манастира Светог Николе

Управа манастира Светог Николе у Врању, у складу са указаном потребом, врши уређење манастирског имања (крчење, чишћење, ограђивање) и у том склопу урађена је чесма извора Светог Николе, чиме је грађанима Врања омогућено да на лакши и једноставнији начин користе воду са исте.

Епархијски управни одбор Православне епархије врањске обратио се Заводу за јавно здравље Врање - Центру за хигијену и хуману екологију, како би се извршила анализа воде. Извештај о испитивању сачињен је 07. марта 2014. године, а резултати показују да је предметна вода исправна за пиће и да са аспекта испитиваних параметара Одговара одредбама Закона о безбедности хране и Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Извор: Епархија врањска