Ватикан објавио мото Светског дана мира 2019.

„Добра политика стоји у служби мира“ гласи тема Светског дана мира 2019. г. Иначе, Светски дан мира Католичка Црква прославља 1. јануара сваке године. Нема мира без међусобног поверења, каже се у Ватиканском објашњењу овог мотоа. Први услов за поверење јесте држање задате речи.

Сваки грађанин једне земље сноси политичку одговорност за онога који је добио задатак да „земљу брани и њоме управља“. Овде спада и то право да се брани и негује дијалог између друштвених чинилаца. Љубав према ближњем подразумева старање о будућности живота и планете. Људи се морају поштовати у својим правима и код њих неговати осећај да и други имају иста та права.

Извор: Катпрес (Са немачког Инфо служба СПЦ)