Вече посвећено животу и раду Димитрија Мирка Ћелића