Веронаука

Нови уџбеници за веронауку

У суботу, 16. маја 2020. године, у Петропавловом манастиру одржан је састанак радне групе задужене за израду предлога нових уџбеника веронауке за први и трећи разред средњих школа. Рок за израду уџбеника био је кратак, од почетка марта 2020. до 31. маја 2020. године.