Вероучитељ, III разред: Чувамо дарове Божје љубави