Вероучитељ, I разред: Христос - узор и извор нашег живота