Вероучитељ, VIII разред: Циљ стварања је Царство Божје