Винфрид Шредер: Атина и Јерусалим. Философска критика хришћанства у антици и новом добу

Winfried Schöder: „Athen und Jerusalem. Die philosophische Kritik des Christentum in Antike und Neuzeit“, frommann-holzboog, Reihe: Questiones: Themen und Gestalten der Philosophie16, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2011.

Атина и Јерусалим су топоси кроз које се већ столећима формира идентитет културе Запада. Тој представи се противи сучељење философије и хришћанства у позној антици (Келс, Порфирије и Јулијан Апостата), као и у новом веку, посебно у време просветитељства. Винфрид Шредер, историчар филозофије са универзитета у Марбургу у Немачкој, подухватио се аналитичког изазова да преиспита митолошке темеље прокламованог споја Атине и Јерусалима, односно симбиозу хришћанске религије и грчке философије.

Корени окцидента су оријентални, исламски, хришћански, јеврејски и древногрчки. О томе влада consensus omnium. Над питањем у каквом односу ти корени стоје један према другима, влада dissensus. Шредер показује да је симбиоза хришћанске религије и грчке философије чиста фикција, будући да вера, чудо и морал још у позној антици показују, како вели аутор, „стриктну неспојивост“. За њега су Келс, Порфирије и Јулијан Апостата „сведоци“ такве несагласивости између хришћанске вере у чуда и природног поретка ствари. Таква вера се противи сваком “преображају“ и прихватању, као што је и учење о предестинацији.

Шредерова студија је задивљујући продор у дубине античке књижевности и примарне изворе раног хришћанства. Само библиографија о овој теми броји 40 страница. Ова студија је незаобилазни компендијум у питањима односа теологије и философије у антици и раном новом добу.

Протођакон Зоран Андрић, Минхен